PRINT SEND TIL EN VEN
Gevninge Vandværk

Generel information


Navn:          Gevninge Vandværk a.m.b.a. 

CVR nr.:       34573751
Bankkonto: 2280-0725197012


Kontakt


Henvendelser i almindelighed e-mailes til Officiel kontakt

Henvendelse vedrørende fakturaer, vandregning, måleraflæsning, flytning og vandspild e-mail til Økonomi
 

Akut henvendelse vedrørende lækager og uheld ring til Drift

Foreningsmæsige spørgsmål rettes til formanden

Henvendelser vedrørende hjemmesiden rettes til Webmaster


 

Kontakt til web master

Hvis du konstatere en fejl
på hjemmesiden så kontakt

Webmaster
mail: webmaster@gevningevand.dk

Alle henvendelser

Gevninge Vandværk

mail: info@gevningevand.dk

Kontakt til Økonomi


Gevninge Vandværk

Kasserer
Kristen Barfod
Gevninge Bygade 12
Gevninge
4000 Roskilde
mail: oekonomi@gevningevand.dk

Kontakt til Drift

Gevninge Vandværk

kan ved voldsom vandudstrømning
kontaktes på
Akuttelefon: 2014 2137.

Ved vandudstrømning på egen
ejendom kontaktes nærmeste
VVS