I dette afsnit finder du information omkring hvordan du kan nedbringe dit vandforbrug samt information omkring forbrugsmålerne og målerbrønde

Hvis du ikke finder hvad du ledte efter så prøv FAQ listen i top menuen

Desuden henleder vi din opmærksomhed på følgende.

Forbrugerinformation
    Vandkvalitet
    Takster
    Budgetter
    Regnskaber
    Generalforsamling
    Bestyrelse
    Vedtægter
    Regulativ
     Leveringsbestemmelser for erhvervsdrivende

Iht, forbrugerklagelovens § 4:

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende 
tvister med vandforsyningen for:
 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk
 

Det koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. 
Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, 
kan der klages til Forbrugerklagenævnet. 
Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, 
hvis klageren får medhold.


 

Utætte rør
Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Kontroller derfor jævnligt at hovedhanen før vandmåleren kan lukke af for vandet. Hvis der er problemer, bør du kontakte vandværket for at aftale hvad der skal foretages for at udbedre fejlen. 

Vandspild
Forbrugeren skal betale for alt vandforbrug i henhold til måleraflæsning. Såfremt der har været et forbrug på grund af vandspild gennem pludselig utæthed i skjult rørinstallationen og forsikringen har afslået at dække vandspildet er der mulighed for at opnå en delvis refusion af de grønne afgifter af vandspildet.  Proceduren fremgår af ansøgningsskema 

Brandhaner
I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har du en brandhane placeret uden for din grund, skal du sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.
 
Stophaner og målerbrønde
Stophaner og målerbrønde er normalt placeret ved skel og skal altid være til at komme til uden anvendelse af værktøj. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser hen over. Stophaner og målerbrønde må heller ikke dækkes til. Hvis vandværket er nødsaget til at frilægge skal grundejere betale i henhold til takstblad

Drik frisk vand

Rent vand kommer fra hanen

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies, herunder samt hvordan du fravælger brug af cookies.

 Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies