Gevninge Vandværk

Takstblad gældende for perioden 01.01. 2017 til 31.12. 2017

 

 

 

Årsopgørelser udsendes slut februar til betaling start marts.
Manglende modtagelse af regning kan ikke udsætte betaling eller rykkergebyr.

Beløb nedenfor er angivet i danske kroner.

Anlægsbidrag der betales ved en ejendoms tilslutning:

1. hovedanlægsbidrag
2. forsyningsledningsbidrag
3. stikledningsbidrag

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed            12.400,00

Hovedanlægsbidrag for øvrige forbrugere:

 

Forbrug  501 – 1.000 m³/år = 2 x hovedanlægsbidrag

Forbrug  1.001 – 2.500 m³/år = 3 x hovedanlægsbidrag

Forbrug 2.501 – 5.000 m³/år = 5 x hovedanlægsbidrag

Forbrug  5.001 – 7.500 m³/år = 7 x hovedanlægsbidrag

Forbrug  7.501 – 10.000 m³/år = 8 x hovedanlægsbidrag

Ændringer i forbruget vil medføre opkrævning af yderligere 
hovedanlægsbidragsandele.

 

Forsyningsledningsbidrag            17.275,00

Stikledningsbidrag / inkl. målerbrønd /måler            8.645,00

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år
pr. 1. oktober efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Indeks pr. 1. oktober 2010 = 177,88


Driftsbidrag

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/erhvervsmål 300,00
Afregning til vandværket pr. m³
                                                                       Forbruger
                                                                       Eksport
       
       6,00
7,00
Statsafgift af ledningsført vand (grøn afgift) pr. m³ 6,25


Afgift/gebyrer

Årlig målerafgift
200,00
Lukning eller genåbning p.g.a. restance.        Pr lukning eller åbning
                           + faktiske omkostninger pr lukning eller genåbning
500,00

Regulativ og vedtægter (leveres kun samlet) 100,00
Søgning og frilæggelse af tildækket målerbrønddæksel eller stophane,                               minimum eller faktiske omkostninger 1.000,00

Alle ovenstående bidrag, afgifter og gebyrer er i kroner ekskl. moms.

 

Restancegebyr
+ morarente 2% pr påbegyndt måned
250,00
 
Oplysning vedr. ejendomssalg /opgørelse 400,00
Ved manglende oplysninger om ejerskifte  250,00
Rykker ved manglende måleroplysninger  250,00
 Måleroplysninger fremskaffet ved foranstaltning af vandværket
+ faktiske påløbne omkostninger ved fremskaffelse af aflæsning
 500,00
 

 

I henhold til regulativet §14.1 udstedes opkrævninger etc. til ejendommenes ejere.

Tryk her for at se godkendelse af Lejre Kommune

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies, herunder samt hvordan du fravælger brug af cookies.

 Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies