PRINT SEND TIL EN VEN
Gevninge Vandværk
Generalforsamlingen er andelsselskabets øverste myndighed. Den godkender regnskaber og budgetter, udpeger bestyrelsen og tager stilling til forslag indkommet af interessenter eller indstillet af bestyrelsen.
Generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Indkaldelse findes her

Bestyrelsen konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Den fordeler opgaverne i mellem sig for at varetage den daglige drift og administration af vandværket. Bestyrelsen udarbejder regnskaber, budgetter og takster til godkendelse på generalforsamling.

Alle henvendelser

Gevninge Vandværk

mail: info@gevningevand.dk