PRINT SEND TIL EN VEN
Gevninge Vandværk

 

 Måleraflæsning


Måleren skal aflæses hvert år tættest muligt på den 31. december.

Indberetning
 kan foretages på nedenstående link. 

  - Vælg Gevninge Vandværk
  - Derefter indtastes alle oplysningerne.

Indberet på www.vandindberetning.dk.
                      
Senest den 8. januar skal aflæsningen indberettes. 
Overskrides denne dato fremsendes en rykker og der pålægges et gebyr i henhold til gældende takstblad. Når rykkerfristen overskrides kommer vandværket på inspektion.

Husk at holde din målerbrønd fri for jord, græs, beplantning, rødder, sne og is så du kan foretage din aflæsning som krævet af Told & Skat for indberetning af vandafgift.

 

Takster

Du kan læse mere om vandværkets takster ved at klikke her.