PRINT SEND TIL EN VEN
Gevninge Vandværk

 

 Flytteaflæsning


Gevninge Vandværk kan ikke håndtere flytteaflæsning og henviser derfor til at forbrugsudligning foretages over refusionsopgørelsen i forbindelse med ejerskifte. Den nye interessent hæfter for det årsforbrug som opgøres ved årsaflæsningen af måleren.

Den afgående andelshaver (fraflyttende ejer af matrikelen) skal sørge for at den nye ejer indgår som andelshaver i Gevninge Vandværk.

Fraflytning og tilflytning meddeles til Økonomifunktionen. Meddelelsen afleveres skriftligt enten på e-mail eller papir.
Meddelelsen skal indeholde navne og adresser, gerne telefon numre og e-mail adresser samt skæringsdato.

Undlades det at give besked om flytning opkræves et gebyr i henhold til gældende takstblad.
 

Kontakt til Økonomi


Gevninge Vandværk


Økonomi
Kasserer
Kristen Barfod
Gevninge Bygade 12
Gevninge
4000 Roskilde
tlf: 42249417
mail: oekonomi@gevningevand.dk

Administration
Administrator
Niels Grann
Gevninge Bygade 12
Gevninge
4000 Roskilde
tlf: 40417417
mail: adm@gevningevand.dk