PRINT SEND TIL EN VEN
Gevninge Vandværk

Vandmålere
Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes, jvf §9 i regulativet. Derfor er det vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vandmålerne er Vandværkets ejendom og et hvert problem med måleren skal indberettes til Vandværket som vil sørge for afhjælpning. Forbrugeren er forpligtiget til at beskytte vandmåleren mod ødelæggelse og frost, undlades dette skal forbrugeren betale for afhjælpning af skade på vandmåleren.

Vandværket skal til en hver tid have uhindret adgang til vandmålere. Det er derfor ikke tilladt at opsætte skabe og andre møbler omkring indvendige vandmåleren. Udvendig målere i målerbrønd må ikke tildækkes således at låget ikke uhindret kan åbnes. 
Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Nye forbrugere til Vandværket skal opsætte vandmålere i udvendige målerbrønde ved skel. Målerbrønd og vandmåler udlevere af Vandværket. Det udleverede målerdæksel er isoleret for at forhindre måleren i at fryse til. Dækslet må ikke udskiftes med uisolerede dæksler eller ovedækkes.

Se mere om målerbrønde i menuen "MÅLERBRØNDE" til venstre.
 

Aktuelt

Generalforsamling 13 marts 2018
Se mere  tryk her

Årsopgørelser
Fremsendes i februar
og skal betales start marts

Kontakt Vandværket

tryk her

 

Alle henvendelser

Gevninge Vandværk

mail: info@gevningevand.dk