PRINT SEND TIL EN VEN
Gevninge Vandværk

Gevninge Vandværk           

Takstblad gældende for perioden 01.01. 2017 til 31.12. 2017

 

Årsopgørelser udsendes slut februar til betaling start marts.
Manglende modtagelse af regning kan ikke udsætte betaling eller rykkergebyr.

Beløb nedenfor er angivet i danske kroner.

Anlægsbidrag
der betales ved en ejendoms tilslutning:

 

1.      hovedanlægsbidrag

2.      forsyningsledningsbidrag

3.      stikledningsbidrag

 

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed                                                     12.400,00

 

Hovedanlægsbidrag for øvrige forbrugere:

Forbrug      501 –     1.000 m³/år = 2 x hovedanlægsbidrag

Forbrug   1.001 –     2.500 m³/år = 3 x hovedanlægsbidrag

Forbrug   2.501 –     5.000 m³/år = 5 x hovedanlægsbidrag

Forbrug   5.001 –     7.500 m³/år = 7 x hovedanlægsbidrag

Forbrug   7.501 –   10.000 m³/år = 8 x hovedanlægsbidrag

Ændringer i forbruget vil medføre opkrævning af yderligere
hovedanlægsbidragsandele.

 

Forsyningsledningsbidrag                                                                   17.275,00

 

Stikledningsbidrag / inkl. målerbrønd /måler                                        8.645,00

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år
pr. 1. oktober e
fter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Indeks pr. 1. oktober 2010 = 177,88

Driftsbidrag

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/erhvervsmål 300,00
Afregning til vandværket pr. m³
                                                                       Forbruger
                                                                       Eksport
       
       6,00
7,00
Statsafgift af ledningsført vand (grøn afgift) pr. m³ 6,25


Afgift/gebyrer

 

Årlig målerafgift
200,00
Lukning eller genåbning p.g.a. restance.        Pr lukning eller åbning
                           + faktiske omkostninger pr lukning eller genåbning
500,00

Regulativ og vedtægter (leveres kun samlet) 100,00
Søgning og frilæggelse af tildækket målerbrønddæksel eller stophane,                               minimum eller faktiske omkostninger 1.000,00Alle ovenstående bidrag, afgifter og gebyrer er i kroner ekskl. moms.

 

Restancegebyr
+ morarente 2% pr påbegyndt måned
250,00
 
Oplysning vedr. ejendomssalg /opgørelse 400,00
Ved manglende oplysninger om ejerskifte  250,00
Rykker ved manglende måleroplysninger  250,00
 Måleroplysninger fremskaffet ved foranstaltning af vandværket
+ faktiske påløbne omkostninger ved fremskaffelse af aflæsning
 500,00
 


I henhold til regulativet §14.1 udstedes opkrævninger etc. til ejendommenes ejere.

Tryk her for at se godkendelse af Lejre Kommune