PRINT SEND TIL EN VEN
Gevninge Vandværk

Bestyrelsen har vedtaget følgende påbud

HAVEVANDING:

 

Det henstilles at havevanding med vandværksvand begrænses i omfang og fortrinsvis kun udføres i tidsrummet fra kl. 20.00 til 22.00. Ligeledes opfordres det at vanding foregår med håndført slange.
Bemærk at prisen for 1.000 l vand er mere end 58 kroner.
 

 

EJERSKIFTE:

 

Ved ejerskifte SKAL bestyrelsen have oplyst den/de nye ejeres navn(e). Husk ved flytning, at afmelde PBS opkrævningen til I/S Gevninge Vandværk i din bank, også hvis man flytter inden for vandværkets område, da opkrævningen er registreret på ejendommen.

Så hvis man som ny ejer er i tvivl om at dette er meddelt, kan man ringe til vandværket telefon 20 14 21 37.

 

 

VANDMÅLERE, MÅLERBRØNDE og STOPHANER:


Ejendommens ejer har pligt til at holde dæksel til målerbrønd eller stophane fri for jord og andet, således at vandværket altid og uden brug af værktøj har uhindret adgang til brønden eller stophanen.
Se mere om målerbrønde her.